Kategorie: Články

V jednom anonymním textu Tradice se praví, že každý člověk může během své existence zaujmout jeden ze dvou postojů; stavět nebo pěstovat. Stavitelům mohou jejich úkoly trvat celé roky, ale jednoho dne své dílo dokončí. Tehdy se zastaví a zůstávají omezeni vlastními zdmi. Život ztrácí smysl, když skončí stavba.

Jsou tu však také pěstitelé. Musejí snášet bouře a roční období a zřídka kdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy zahrada nikdy nepřestává růst. A současně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění mu také život ve velké dobrodružství.

Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země.

Paulo Coelho; 2006