Kategorie: Články

                                                                                                               Bezplatná inzercia

Za polievanie a starostlivost´ponúkam svoje služby v oblasti mestskej klimatizácie.

Vyznačujem sa mimoriadnou produktivitou práce, pracujem na principe využitia solárnej energie a to celkom nehlučně. Navyše nepotrebujem žiadne náhradné diely.

Pochopitelně využívam staré rodové skúsenosti, ktoré majú historický vek niekol´ko miliónov rokov.

Za svoje slovo ručím svojim menom

volám sa

LISTNATÝ STROM

                                                                                                                                autor: Ing. Pavel Chlouba