}

Po – Pá: 09:00 – 17:00    So: 09:00 – 11:30

Hodnota práce zahradníka

Rostislav Ivánek

Více než 30 let v oboru. Koníček: hledač pohádkových příběhů s dobrým koncem v oboru i v životě.Napište nebo zavolejte jestli nějaký máte… ivanek@ivanek-zeman.cz

K tomuto příspěvku o hodnotě práce zahradníků při zakládání zeleně a péči o zeleň

mě, ač neekonoma, vyprovokovala aktuální diskuze na sociálních sítích, kde si

někteří kolegové stěžovali na nízké povědomí zákazníků o hodnotě poskytovaných

zahradnických služeb. To se podle nich projevuje zejména tehdy, když se vykonaná

práce vykazuje hodinově, a nikoliv výkonově, tedy za kusy či metry čtvereční.

…klást rovnítko mezi hodnotu  a cenu je ošemetná věc… Hodnota je totiž subjektivní záležitost…Každý vidíme hodnotu jinak, jinde. V hodnotu musíme věřit.

A propos, kdybychom všichni věřili v hodnotu jistého statku stejně, neprobíhal by nákup ani prodej. K určení cenyovšem potřebujeme … trh. Cena bez trhu neexistuje stejně, jako neexistuje hodnota bez (subjektivního) hodnotitele. Trh cenu „hledá“, čímž ji tvoří…

(Tomáš Sedláček, O hodnotě a ceně, Publikováno v Hospodářských novinách, 20. ledna 2011)

Mezi zahradníky v České republice panuje v otázce stanovení hodnoty vlastní práce určitá schizofrenie. Na jedné straně často diskutují – většinou bohužel jen ve své vlastní oborové komunitě – o cenách.

Logicky nejvíc o tom, že by rádi účtovali za své služby a produkty ceny vyšší, že zákazníci si myslí, že zahradník může pracovat téměř zadarmo. Naproti tomu moc nechceme zveřejňovat, jaké ceny by bylo za naše služby potřeba zaplatit, anebo se chováme tak, jakoby nám to bylo jedno.

Jsem již dlouho přesvědčený o tom, že problém s cenami jsme si zavinili sami. Jednak tím, že obvyklé ceny za naše služby nezveřejňujeme a také proto, že nejsme organizovaní v profesní komoře s povinným členstvím, jako například právníci nebo daňoví poradci. Většina občanů ví a nezpochybňuje, že např. za právníka zaplatí tisícovku, a za dobrého právníka klidně i 5 000,- Kč za hodinu, ve značkovém autoservise anebo daňovému proradci zaplatíme bez mrknutí oka třeba 600 nebo 1000 Kč za hodinu… Když si ale zahradník velice ostýchavě a nenápadně říká o 250 za hodinu své práce (a je to dobrý zahradník), stává se, že tím vzbudí údiv a někdy až pohoršení.

Před pár lety jsme v Inspiraci zveřejnili některé základní ceny služeb poskytovaných zahradníky, včetně hodinové zúčtovací sazby (HZS) za pracovníky. Protože se od té doby některé náležitosti pro výpočet hodnoty HZS výrazně změnily  (nejvíce minimální mzda a s tím související náležitosti), rozhodli jsme se uveřejnit seriál o cenách a v tomto čísle začínáme hodinovou zúčtovací sazbou. Než se dostanu ke konkrétní kalkulaci, zastavím se u institutu minimální mzdy. Od 1. 1. 2016 (nařízení vlády č. 233/2015 Sb.) je stanovena minimální  mzda 9.900,- Kč za měsíc nebo 58,70Kč

za hodinu, (při týdenní pracovní době 40 hodin), pro pracovníky s tzv. omezeným pracovním uplatněním – příjemce invalidního důchodu – je částka 9 300,- Kč za měsíc.

Tato výše minimální mzdy platí pro 1. skupinu prací a 1. a 2. platovou třídu. V materiálech vydaných vládou a MPSV lze také vyčíst, že nejjednodušší (nekvalifikovaná) činnost v zahradnické firmě by byla zařazena do druhé skupiny prací (náročnější) a do 3. nebo 4. platové třídy, a tedy by minimální mzda nekvalifikovaného pracovníka pracujícího v zahradnické firmě měla činit 10 900,- Kč měsíčně hrubého (po zaplacení povinných odvodů, daní a pojištění státu zbývá 9 565,- Kč čistá měsíční mzda). Ze stejného zdroje uvedu ještě dvě čísla: stanovenou hranici příjmové chudoby, což je 9 901,- Kč měsíčně a životní minimum jednotlivce s normativními náklady na bydlení (v nájmu), které činí

11 033,- Kč měsíčně. Tolik obecně o životních nákladech ze zdroje z vlády a MPSV ČR. Pravděpodobně jako jediná „vyspělá“ země v Evropě bohužel stále ještě připouštíme minimální mzdové ohodnocení za poctivou, byť málo

kvalifikovanou práci nižší, než je hranice příjmové chudoby, či výrazně nižší nežli tzv. životní minimum. Je vidno, že už z přístupu státu plyne, že (nejen u našeho oboru) je „obyčejná manuální práce“ vnímaná jako málo hodnotná.

Podle Informačního systému o průměrných výdělcích (MPSV/sekce Národní soustava povolání) byla k 1. 1. 2016 uváděná následující mzdová střední hladina hrubé měsíční mzdy u vybraných profesí, které se týkají našeho oboru,následovně:

pracovník v údržbě zeleně,

sadovník, greenkeeper …………………… 14 102,- Kč

zahradnický dělník…………………………. 15 492,- Kč

pomocný zahradník ………………………. 16 237,- Kč

zahradník krajinář …………………………. 18 291,- Kč

samostatný technik,

arborista či greenkeeper…………………. 25 266,- Kč

Jde jistě o zajímavé údaje, nicméně hrubá mzda tvoří pouze část mzdových nákladů.

Kromě nákladů na sociální a zdravotní pojištění je potřeba do ceny práce započítat i zvyšující se režijní zátěž. Vše je patrné z popisu kalkulace HZS pracovníka v přiložené tabulce. Pro ty, kdo nemají

chuť a sílu popis a tabulku zkoumat, uvádím shrnující minimální sumy (bez DPH), které by měla zahradnická realizační firma účtovat za práci pracovníka tak, aby nehospodařila se ztrátou – což

nelze, pokud firma nechce zkrachovat.

Pomocný pracovník/brigádník….250,- Kč/hod

Kvalifikovaný pracovník……………370,- Kč/hod

Vysoce kvalifikovaný specialista/architekt,

stavbyvedoucí, rostlinolékař, kvalifikovaný

praktikující arborista, technický dozor,

správce zeleně …………………………500,- Kč/hod

U vysoce kvalifikovaných specialistů v našem

oboru je akceptovatelná i hodinová zúčtovací

sazba 1 000,-Kč/hod.

Zdroj: INSPIRACE – časopis Svazu zakládání a údržby zeleně, číslo 3/2016