}

Po – Pá: 09:00 – 17:00    So: 09:00 – 11:30

Projekce

Naše služby

Rostliny
Zahradnické potřeby
Vazba a aranžování
Konzultace a poradenství
Osazování nádob
Hřbitovní zeleň
Realizace

Nabízíme zpracování studií, projektů, pomůžeme Vám najít pro Vás nejvhodnější variantu řešení. Předmětem řešení mohou být:

  • ZAHRADY U RODINNÝCH DOMŮ A REKREAČNÍCH ZAŘÍZENÍ
  • ZELEŇ MĚST, OBCÍ, SÍDLIŠŤ, VNITROBLOKŮ A OBYTNÝCH SOUBORŮ
  • REKONSTRUKCE PARKŮ A HISTORICKÝCH ZAHRAD
  • ZELEŇ PRŮMYSLOVÝCH ZÁVODŮ A ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM
  • ROZPTÝLENÁ ZELEŇ
  • REKONSTRUKCE A ZAKLÁDÁNÍ KRAJINNÝCH ALEJÍ
  • SADOVÉ ÚPRAVY HŘBITOVŮ, OSAZOVACÍ PLÁNY HROBŮ

Projekt rodinné zahrady

Tato služba obsahuje 2-3 konzultace s majitelem, osazovací plán v měřítku, detailní výkresy jednotlivých záhonů, seznam rostlin, rozpočet, výkaz výměr, stručný katalog navrhovaných rostlin, technická zpráva s podrobným popisem technologie, možnost vizualizace, 3D náhledy. Projekt je předáván i v digitální podobě.

Návrh ozelenění veřejného prostranství

Obsahem návrhu jsou: 3 konzultace se zadavatelem, konzultace s dotčenými orgány, průvodní zpráva, výkres stávajícího stavu, návrh kácení, návrh řešení v měřítku, detailní výkresy jednotlivých ploch, inventarizace, seznam rostlin, rozpočet, výkaz výměr, technická zpráva, s podrobným popisem technologie. Možnost vizualizace, 3D náhledy. Projekt je předáván i v digitální podobě.

Revitalizace obecní zeleně – projekt vhodný k žádosti o dotace

Projekt vždy obsahuje průvodní zprávu, dendrologický průzkum a inventarizaci současného stavu, výkresy a tabulky vyhodnocení současného stavu, návrh opatření – celkový přehled, fotodokumentaci, výkresy stávajícího stavu, návrhu kácení a návrhu řešení, seznam rostlin, technická zprávu, podrobný popis technologie, rozpočet, výkaz výměr, souhrnný rozpočet, dle potřeby zpracování studie proveditelnosti. Možnost vizualizace, 3D náhledy. Projekt je předáván i v digitální podobě.

Vyjádření správců inženýrských sítí, konzultace se zástupci obce, konzultace s dotčenými orgány a schvalovatelem dotací. Počet konzultací dle potřeby obce.

Poskytujeme autorský i technický dozor při realizaci.

Cena je vždy výsledkem dohody se zákazníkem, dle individuálních potřeb daného projektu. Celková cena projektu závisí především na velikosti dotčeného pozemku a na složitosti a rozsahu navrhovaných opatření.